• Samorząd gminny
 • Urząd Gminy
 • Gmina
 • Promocja
 • Oświata i Kultura
 • Sport, rekreacja
 • Organizacje pozarządowe
 • Fundusze unijne i zewnętrzne
 • Inwestycje
 • Środowisko i rolnictwo
 • Pomoc społeczna
 • Informator
 • Konsultacje społeczne
 • Awarie
 • Zebrania wiejskie
Pogoda w Szydłowie

Sprawdź stan pogody na dziś i rokowania na nadchodzący tydzień

 • lista z zdjeciami
 • lista bez zdjęć
 • ikona czytnia rss
Aktualności
Ogłoszenie o naborze Zarządu LGD Krajna Nad Notecią
31.08.2012

Ogłoszenie o naborze na czas
zastępstwa na stanowisko pracownik  biura
LGD

Prezes
Zarządu LGD Krajna nad Notecią ogłasza nabór na stanowisko Pracownik  biura LGD Stowarzyszenia
LGD Krajna nad Notecią .

1.   Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.   Zadania realizowane na stanowisku pracy, traktowane jako obowiązki.

Zadania ogólne:

 • Przestrzeganie i stosowanie ustalonych w LGD regulaminów i procedur .
 • Realizacja zadań  zdefiniowanych przez Dyrektora Biura.
 • Stawienie się do pracy w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej oraz informowanie każdorazowo o swoim złym samopoczuciu, mającym wpływ na bezpieczeństwo pracy.
 • Wykonywanie pracy rzetelnie i efektywnie zgodnie z zakresem zadań szczegółowych oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są sprzecznezz prawem lub umową o pracę.
 • Przestrzeganie ustalonego w organizacji czasu pracy.
 • Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i P – poż., oraz potwierdzanie przez podpis obecności w pracy na liście obecności.
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy określonych w Kodeksie Pracy i w przepisach wykonawczych oraz
  w procedurach wewnętrznych organizacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.
 • Dbanieo dobro organizacji i jej wizerunek oraz mienie.
 • Zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych organizacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 • Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego otoczeniu.
 • Należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy, używanej infrastruktury.

 

Zadania szczegółowe:

 • Organizacja posiedzeń władz i organów  LGD.
 • Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez członków LGD, pomoc w ich organizacji.
 • Prowadzenie i aktualizacja kalendarza imprez w gminach LGD
 • Koordynacja imprez i szkoleń realizowanych przez Stowarzyszenie LGD
 • Prowadzenie bazy obiektów noclegowych, gastronomicznych, oraz atrakcji turystycznych.
 • Realizacja zadań powierzonych przez Dyrektora Biura.
 • Przygotowywanie planów finansowych stowarzyszenia LGD
 • Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju
 • Prowadzenie współpracy z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami
 • Przygotowywanie materiałów prowadzenie  tematycznych  stron internetowych LGD.

 3.    Prawa i obowiązki pracownicze – zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminem organizacyjnym biura LGD.

 

4.    Wymagane kwalifikacje:

 

Wyszczególnienie

Niezbędne

Pożądane

1.  Wykształcenie

/szkolenia

Wyższe

Wyższe

2.  Doświadczenie

Praca biurowa

Realizacja
  projektów

3.  Umiejętności

- Obsługi
  pakietu Office

- Korzystania z
  Internetu

- Obsługa
  urządzeń biurowych

- Umiejętność
  zorganizowania i prowadzenia biura

 

- Znajomość
  języków obcych: angielskiego/niemieckiego

- Posiadanie
  prawa jazdy

(samochodu)

 

4.  Cechy osobowe

-
  Komunikatywność

-
  Odpowiedzialność

- Wysoka kultura
  osobista

- Dyspozycyjność

- Odporność na
  stres

- Dokładność

- Aktywność

- Umiejętność
  tworzenia wizerunku firmy

- Aparycja

 

5.    Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacyjnym:

 

- list motywacyjny;

- życiorys - curriculum vitae;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie;

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających  doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki na ich realizację;

- dokumenty potwierdzające staż pracy;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należyskładać osobiście w Biurze LGD  lub wysłać pocztą na adres:  Grabówno 59; 89-350 Miasteczko Krajeńskie , z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik biura LGD” w terminie od  31 sierpnia do  10 września  2012 r. Liczyć się będzie data wpływu oferty do biura LGD.

 

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna , która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie www.lgdkrajna.pl

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Grabówno, dnia 29 sierpnia  2012 r.

wróć
Kalendarz wydarzeń
kolejny miesiącpoprzedni miesiąc
Lipiec, 2014
PnWtŚrCzPtSoN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

 • on line: 4
 • odwiedziny: 741251